Telefon: 0233/23.06.12
Telefon/Fax: 0233/23.05.13
E-mail: cjas@casnt.ro
Adresa: Str. Lt. Draghescu Nr. 4B


Documente Recuperare Concedii Medicale Actualizare: 2011-05-26

Documente necesare pentru decontarea sumelor reprezentând indemnizaţiile plătite asiguraţilor din FNUASS


1. adresa de solicitare (anexa 2 - pentru cereri de solicitare dupa data de 01.01.2011)

2. *situaţia defalcată pe luni la adresa de solicitare

3. declaraţiile 112 depuse şi înregistrate la ANAF (centralizator şi confirmarea că nu există erori de validare ) cuprinzând secţiunile C2(anexa 1.1) şi D(anexa 1.2) pentru luna de încasare.

4. certificatul medical (exemplarul 2 - de culoare roz ), precum şi copie conform cu originalul după certificatul medical iniţial

5. nota de calcul cu stabilirea bazei de calcul

6. centralizator concedii medicale

7. extras de cont

8. certificat fiscal

9. dosar de încopciat cu şina

TOATE COPIILE VOR FI ŞTAMPILATE ŞI SEMNATE CONFORM CU ORIGINALUL

*Nota:se completează numai în situaţia în care există cel puţin 2 luni pentru care se solicită recuperarea sumelor


home contact Istorie links rss
Noutăţi
Data publicării: 2014-04-17
Consum zilnic famacii

Data publicării: 2014-04-17

Data publicării: 2014-04-15
Ordin MS/CNAS 361/238/2014 - Modificare protocoale terapeutice
Data publicării: 2014-04-11
In atentia medicilor prescriptori - precizari farmacovigilenta

Data publicării: 2014-04-11
Ordin MS/CNAS 240/214/2014 - Punct contact asistenta medicala transfrontaliera
Data publicării: 2014-04-10
In atentia medicilor prescriptori - precizari prescriere medicamente
Data publicării: 2014-04-09
In atentia medicilor si pacientilor - Informare Dosar Electronic

Data publicării: 2014-04-02
In atentia medicilor prescriptori - precizari completare formulare prescriptie

Data publicării: 2014-04-02
In atentia farmaciilor - cesiuni creanta
Data publicării: 2014-04-01
Buget aprilie 2014 servicii medicale

Data publicării: 2014-04-01
Buget aprilie 2014 trimestrializare

Data publicării: 2014-03-28

Data publicării: 2014-03-21
Lista Produselor biologice - HG 720/2008

Data publicării: 2014-03-14
Precizari Reteta Electronica - Clase Produse Biologice
Data publicării: 2014-03-14
ORDIN 1579/23/12/2013 - Liste si preturi decontare decontare medicamente PNS
Data publicării: 2014-03-10
In atentia medicilor prescriptori si a farmaciilor - precizari modalitate de prescriere DCI-DC
Data publicării: 2014-03-06
Documente Evaluare Furnizori
Data publicării: 2014-03-06
Consum farmacii - martie 2014
Data publicării: 2014-02-28
IMPORTANT - in atentia furnizorilor de servicii farmaceutice si spitalicesti

Data publicării: 2014-02-28
IMPORTANT - in atentia medicilor prescriptori

Contractare 2013
Data publicării: 2013-05-15
Valori contracte spitale mai decembrie 2013

Data publicării: 2013-12-20
Valori contractate servicii medicale paraclinice

Data publicării: 2013-05-10
Valori contracte paraclinice rectificate in urma unei erori tehnice

Data publicării: 2013-05-09
Valori contracte paraclinice

Data publicării: 2013-04-26
Rezultatele contestatiilor la punctajele stabilite pentru serviciile medicale paraclinice (anatomie patologica)

Data publicării: 2013-04-26
Hotararea nr. 1/10.04.2013 a comisiei constituite in baza prevederilor art. 44 alin (4) si (6) din contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale pentru specialit.ti clinice pentru anii 2013-2014

Data publicării: 2013-04-25
Clauze suplimentare ce urmeaza a fi inserate in contractele de furnizare de servicii medicale, pe domenii de asistenta medicala

Data publicării: 2013-04-24
Punctaj evaluare analize de laborator 2013

Data publicării: 2013-04-24
Punctaje BFT

Data publicării: 2013-04-24
Punctaje paraclinice radiologie-imagistica

Data publicării: 2013-04-17
Hotaraea nr 1/17.04.2013 a comisiei de solutionare a contestatiilor

Data publicării: 2013-04-16
Hotărâre pentru stabilirea comisiei pentru asitenţa medicală spitalicească(art. 62 alin. (3) .i (4) din contractul-cadru)

Data publicării: 2013-04-16
Lista furnizorilor eligibili pentru contractare

Data publicării: 2013-04-15
In atentia furnizorilor de asistenta medicala primara - intalnire contractare 2013

Data publicării: 2013-04-15
In atentia furnizorilor de asistenta medicala primara - intalnire contractare 2013

Data publicării: 2013-04-13
Hotararea nr. 1/10.04.2013 privind conditiile acordarii asistentei medicale paraclinice

Data publicării: 2013-04-12
Actualizare calendar contractare

Data publicării: 2013-04-12
Hotararea nr. 1/09.04.2013 privind conditiile acordarii asistentei medicale primare

Data publicării: 2013-04-12
Prelungire termen depunere documente contractare 2013 pentru asistenta medicala primara, paraclinice, recuperare si ingrijiri la domiciliu

Data publicării: 2013-04-10
Metodologie si calendar contractare

Data publicării: 2013-04-03
Documente necesare in vederea contractarii

Data publicării: 2013-04-02
Norme de aplicare contract cadru