Telefon: 0233/23.06.12
E-mail: cjas@casnt.ro
Adresa: Str. Lt. Draghescu Nr. 4B
NOUA VERSIUNE DE SITE SE GASESTE AICI
ACEST SITE NU CONTINE INFORMATII DE ACTUALITATE
Noua versiune de site se gaseste aici


Istoric CAS Neamţ Data publicării: 2010-05-17
Data ultimei actualizări: 2010-05-17

Istoric al CAS Neamţ, organizare, funcţionare, atribuţii


Casele de asigurări de sănătate s-au înfiinţat şi au funcţionat ca instituţii autonome, nelucrative, cu personalitate juridică, începând cu 01.01.1999, în bază Ordinului MS nr. 989/22.12.1998, în conformitate cu prevederile art. 88 din Legea 145/1997, privind asigurările sociale de sănătate şi ale art. 102 din OUG nr. 30/1998 pentru modificarea şi completarea Legii 145/1997.

Conform prevederilor art. 93 şi ale art. 101 din OUG nr. 30/1998, se constituie Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi Consiliile de Administraţie ale caselor de asigurări de sănătate judeţene şi al municipiului Bucureşti. Casă de Asigurări de Sănătate Neamţ s-a înfiinţat prin Ordinul MS nr. 989/ 22.12.1998 şi funcţionează după Statutul propriu începând cu data de 01.01.1999.

Conducerea operativă a Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ Până la alegerea conducerii Consiliului de Administraţie, Conducerea operativă a CÂŞ Neamţ a fost asigurată pentru perioadă 01.01 - 31.03.1999, de către dr. Victor Kirileanu - Director general; Începând cu 01.04.1999, dr. Victor Kirileanu este numit, prin concurs, în funcţia de Director General, ordonator secundar de credite, până la data de 22.09.1999.

În perioada 22.09.1999 - 01.11.2000, în conformitate cu Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 166/ 21.09.1999 şi nr.173/ 01.11.2000, este numit ing. Roland Jehac, preşedinte

al Consiliului de Administraţie, că ordonator secundar de credite. În perioadă 23.09.1999 - 01.11.2000, în conformitate cu prevederile art. 22 din Statutul CNAS, sunt aleşi de către Consiliul de Administraţie şi confirmaţi că vicepreşedinţi ai CAS Neamţ dr. Dan Vlad Filimon şi Lilian Gavrilă.

În perioada februarie 2001 - noiembrie 2002, dr. Dan Vlad Filimon a fost preşedintele Consiliului de Administraţie al CAS Neamţ. În perioada 01.11.2000 - 14.03.2001,Conducerea CAS Neamţ este asigurată de către dr. Victor Kirileanu, numit cu delegaţie, ordonator secundar de credite;

În intervalul 14.03.2001 - 18.03.2005, Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ este asigurată de către dr. Ioan Lazăr, preşedinte - director general;

Începând cu data de 18.03.2005 în funcţia de preşedinte - director general este numită jr. Daniela Soroceanu. Conducerea executivă a Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ Conducerea executivă a fost asigurată de către directorii executivi, după cum urmează: 22.09.1999 - 01.11.2000 dr. Victor Kirileanu - Director General;

01.01.1999 - 20.11.2001 - ec. Florentina Birliba - Director Ecomonic; 04.03.1999 - 21.07.2005 - dr. Nicoleta Brumusescu - Director Relaţii Contractuale; 21.11.2001 - 13.01.2002 - ec. Maria Adam - Director Economic, cu delegaţie; Din 14.01. 2002 ec. Marieana Atomulesei - Director Executiv Economic; Din 01.08.2005 - ec. Gabriela Zamfir - Director Executiv - Direcţia Planificare, Dezvoltare şi Relaţii cu Furnizorii.

În conformitate cu dispoziţiile art. 79 şi 80 din Legea 145/1997, la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate s-a constituit Serviciul Medical, pentru a controla calitatea actului medical prestat asiguraţilor din fiecare judeţ. Actualmente, organizarea, funcţionarea şi Conducerea serviciului medical al caselor de asigurări de sănătate are la bază art. 82 şi 83 din OuG nr. 150/ 2002, modificată şi completată. Conducerea Serviciului medical al CAS Neamţ a fost asigurată, de la înfiinţare şi până în prezent, de către: dr. Ioan Lazăr în perioada 20.03.2000 - 14.03.2001; dr. Beatrice Groapă în perioada 14.03.2001 - 27.07.2005 ; dr. Lăcrămioara Carmen Ciobanu începând cu 15.08.2005. Structura organizatorică a Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ Începând cu 01.01.1999 CAS Neamţ funcţionează în baza structurii organizatorice aprobate de Preşedintele Consiliului de Administraţie al CNAS, activitatea fiind organizată pe direcţii, servicii, birouri, compartimente. Prima structură organizatorică a fost alcătuită din 18 salariaţi, preluaţi la data de 01.01.1999, prin protocol, din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, iar până la finele anului au fost ocupate, prin concurs sau transfer în interesului serviciului, 22 posturi. Structura organizatorică a fost modificată la data de 15.07.2001, ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 188/1999, salariaţii din cadrul direcţiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor, cu excepţia Serviciului administrativ şi dotări, fiind numiţi în funcţii publice. În conformitate cu prevederile Legii 161/ 2003, începând cu 15.07.2003, funcţionării publice de Conducere şi de execuţie sunt reîncadraţi în funcţii publice, iar structură organizatorică este redimensionata, astfel încât toate departamentele să fie funcţionale.

Începând cu 30.06.2005, structura organizatorică a Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ a fost modificată, conform noii organigrame aprobate de Preşedintele CNAS, în conformitate cu prevederile OuG nr. 150/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate, cu modificările ulterioare. Numărul de posturi aprobate anual prin fila de buget, prin statul de funcţii şi numărul de posturi ocupat anual: Anul Nr. posturi normate Nr. posturi bugetare Nr. posturi ocupate 1999 67 67 40 2000 133 133 51 2001 102 66 52 2002 102 66 66 2003 - 63 63 2004 - 60 59 2005 - 58 53 În realizarea obiectului de activitate, CAS Neamţ a încheiat în această perioadă, contracte de furnizare servicii medicale şi farmacii după cum urmează: 1999 505 2000 512 2001 519 2002 523 2003 525 2004 517 CAS Neamţ este instituţie publică, cu personalitate juridică, buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, şi funcţionează în prezent în temeiul OuG nr. 150/ 2002, privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată şi completată. Organele de Conducere ale Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ sunt consiliul de administraţie şi preşedintele - director general. Personalul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ este constituit din funcţionari publici şi personal contractual în condiţiile legii. Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ colectează contribuţiile şi gestionează bugetul fondului aprobat, cu respectarea prevederilor OuG nr. 150/ 2002, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local. CAS Neamţ încheie cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente contracte anuale pentru furnizarea de servicii medicale şi pentru plata acestora, urmărind realizarea echilibrului financiar, părţile având în vedere, la încheierea contractelor, interesul asiguraţilor şi ţinând cont de economicitatea, eficientă şi calitatea serviciilor oferite

Atribuţiile Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ sunt următoarele:

- să înregistreze, să actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi să le comunice CNAS;

- să furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;

- să negocieze, să contracteze şi să deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului-cadru, aprobat anual prin hotărâre de guvern; - să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;

- să verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;

- să asigure confidenţialitatea datelor în condiţiile prezenţei OuG nr. 150/ 2002, modificată şi completată;

- să verifice prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare;

- să administreze bugetul propriu;

- să administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;

- să elaboreze şi să publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor;

- să organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe bază prevederilor contractului-cadru;

- alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii.


home contact Istorie links rss
Contractare 2014
Data publicării: 2014-06-30
Centralizator valori contracte 2014

Data publicării: 2014-06-30
Centralizare evaluari contractare 2014

Data publicării: 2014-06-20
Contractare spitale 2014 - aviz MS privind numărul de paturi

Data publicării: 2014-06-20
Decizia de modificare a metodologiei de contractare pentru anul 2014

Data publicării: 2014-06-20
Hotarari ale comisiilor de reglementare a conditiilor acordarii asistentei medicale pentru anii 2014-2015

Data publicării: 2014-06-17
Decizia de modificare a calendarului si a metodologiei de contractare 2014

Data publicării: 2014-06-16
Lista furnizorilor eligibili la contractarea anului 2014

Data publicării: 2014-06-13
Prelungire calendar contractare spitale

Data publicării: 2014-06-12
Contractare farmacii PNS 2014

Data publicării: 2014-06-06
Metodologie contractare

Data publicării: 2014-06-04
In atentia furnizorilor - Contractare 2014 - Calendar si Documente necesare

Noutăţi
Data publicării: 2016-09-28

Data publicării: 2014-09-16
Consum zilnic famacii

Data publicării: 2014-09-10
Informaţii prinvind afecţiunile oncologice
Data publicării: 2014-08-28
In atentia furnizorilor de dispozitive - lista furnizori eligibili contractare august 2014
Data publicării: 2014-08-26
In atentia farmaciilor - furnizori eligibili contractare august 2014
Data publicării: 2014-08-25
In atentia furnizorilor de dializa - testare proiect DES
Data publicării: 2014-08-22
In atentia medicilor si furnizorilor - bilete trimitere paraclinice
Data publicării: 2014-08-21
Inatentia farmaciilor - prelungire periodada contractare
Data publicării: 2014-08-18
In atentia furnizorilor - blocare medicamente Avastin si Mabthera
Data publicării: 2014-08-13
In atentia farmaciilor - perioada contractare 18-20 august
Data publicării: 2014-08-13
In atentia furnizorilor de dispozitive medicale - perioada contractare 18-20 august
Data publicării: 2014-08-01
In atentia furnizorilor - intrerupere temporara raportare online consum zilnic
Data publicării: 2014-08-01
In atentia spitalelor - precizari spitalizare de zi
Data publicării: 2014-07-28
In atentia furnizorilor - raportare online consum zilnic
Data publicării: 2014-07-15
Aplicaţii CAS

Data publicării: 2014-07-15
In atentia medicilor - model declaratie spor conditii cabinet
Data publicării: 2014-07-11
In atentia asiguratilor - Eliberare adeverinte prin fax / e-mail
Data publicării: 2014-07-09
Modalitatea de transmiterea a certificatelor digitale catre CAS Neamţ

Data publicării: 2014-07-04
Valori de contract stomatologie iulie-decembrie 2014
Data publicării: 2014-07-03
Ordin MS/CNAS 773/484 - Protocoale terapeutice